Miss Emma Norbryhn

er født i Tjøtta Prestegjæld i Nordland. Hendes Forældre Lodver og Marthea Norbryhn udvandrede til Amerika, da hun var 5 Aar gammel. De bosatte sig i Moorhead, Minnesota hvor de siden har havt sit Hjem. Miss Norbryhn fik sin første Undervisning paa Folkeskolen i Moorhead, senere gjennemgik hun Høiskolekurset ved Concordia College og i 1908 graduerte hun fra den klassiske Avdening ved St. Olaf College, Northfield Minnesota. Det følgende Aar fik hun Ansættelse ved Concordia College og har siden indehavt Stillingen der som Lærerinde i Norsk, Græsk og Latin.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 14

View in English

News & Events