Christoffer Pedersen

Fargo, North Dakota

Er født paa Gaarden Ydstines i indre Stjørdalen 17de November 1871, kom til Amerika i 1887 til Minneapolis, Minnesota. Flyttede til Sargent County, North Dakota var paa Farm et Aar, flyttede tilbage til Minneapolis, Minnesota hvor han havde it hjem til 1913. Siden 1902 ar han ofret sin meste Tid paa Sønner av Norge som Organisator. Siden 1913 har han havt opæl i Fargo, North Dakota. Er Reidende for Dakota. Coffee Company. Hans Hustru Nellie Flaten er født i Minneapolis, Minnesota av norske Forældre, de kom fra Vang i Valdres. De har 4 Børn. Under sit mange Aars Arbeide blandt Sønner av Norge har han vundet sig enange Venner i Nordvesten.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 30

View in English

News & Events