Dr. Olaf Th. Sherping

Fergus Falls, Minnesota

Hallinglagets Formand, er født paa Gaarden Skjerping i Torpe 6te August 1864, kom til Amerika Vaaren 1884. Efter at ha praktiseret som Læge i Enderlin, North Dakota i 8 Aar flyttede han til Fergus Falls, Minnesota hvor han blev Overlæge ved St. Luke's Hospital, hvilken Stilling han fremdeles indehar. Paa en Studiereise i 1909 besfigte han ogsaa sit Fødested og havde atter den Fornøielse at fiske Ørret i Lya og Storelven. Han bor paa sin Gaard "Torpe" 7 Mil fra Fergus Falls, Minnesota.

Den frie Natur er ham kjær, og Kjøreturen Morgen og Aften er en av hans største Fornøielser, Norsk Idræt interesserer ham meget; han har stiftet "Park Region Ski Club", der holder aarlige Præmieskirend. Dr. Sherping har været Hallinglagets Formand lige siden dets Stiftelse og taget ivrig Del i dets Arbeide.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 123

View in English

News & Events