John Siversen

Aneta, North Dakota

er bestyrer av Nortz Lumber Company, er født i Ullensvang, Hardanger 26de April 1880, kom til Amerika 1898 til Hills, Minnesota loin derfra til Presho, South Dakota, levede der i 12 Aar som Lumbermand, kom til Grove City, Minnesota og derfra til Aneta, North Dakota i Juli 1916. Hans Hustru Anne Nelson er født i Amerika av norske Forældre i Kansas. Hendes Far var med i Borgerkrigen, var født i Milwaukee, Wisconsin av norske Forældre.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 88

View in English

News & Events