Ingvald H. Ulsaker

Fargo, North Dakota

er født paa Gaarden øvre Ulsaker i Hemsedal, Hallingdal, 16. April 1868. Hans Forældres Navn var Halvor Ingvaldsen og Barho Knudsdatter Thodok. Da hans Mor døde, mens han var ung, var han hos sin Bedstemo Margit Ulsaker, indtil han i 18 Aarsalderen reiste til Amerika. Han gjennemgik Folkelen og frekventerede Hallingdals Amtsskole under Bestyrelse av L. Munthe-Kaas. Efter sin Ankomst til Amerika arbeidede han i 3 Aar hos sin Farbror Sven E. Ulsaker, Kindred, North Dakota. Senere gik han en Tid paa Handelsskole i Minneapolis, Minnesota, reiste derfra til Duluth, Minnesota i Bogtrylckerlære Kom derfra til Elbow Lake, Minnesota hvor han begyndte Udgivelsen av Bladet "Samhold", der efter et Par Aars Tid flyttedes til Fergus Falls, Minnesota og blev slaaet sammen med "Rothuggeren. Denne blev efter 4 Aars Forløb flyttet til Fargo, North Dakota og sammensluttet med en derværende Avis og kaldt "Fram", som nu eies av Ingvald og hans Bror Ole, der i Fællesskab har et stort Trykkeri under Firmaet Ulsaker Printing Company Fargo, North Dakota. Der er ogsaa denne Bog trykt.

Ingvald Ulsaker var Hallinglagets første Vice-Formand og en Tid Redaktør av "Hallingen", har taget levende interesse i Hallinglaget og været paa mange Møder. Han har været President i Sønner av Norge logen "Kringen" i Fargo, North Dakota og Kasserer i "Solstraalen", den skandinaviske Arbeiderforening og deltager intersseret i norske Møder og Sammenkomster og alt Norskdomsarbeide.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 126

View in English

News & Events